Prof. Dr. Türker ÖZKAN14.08.1950

1967-1973

1973-1975

1975-1979

1979-1982


08.04.1982

1982-1983


1983-1984
1985-1986

1987-1990


05.10.1990

1991-1995


28.02.1995


07.11.1996


19.01.1998

05.02.2007
Doğdu; İlk ve orta öğrenimini Erzincan’da tamamladı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde Tıp eğitimini tamamladı.

Askerlik görevini yaptı.

İstanbul Vakıf Gureba Hastanesi’nde “Genel Cerrahi” Uzmanlık Eğitimini tamamladı.

İstanbul Pastör Fransız Hastanesi’nde Türkiye’nin ilk “El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Merkezi”nin kuruluş çalışmalarına katılarak çekirdek kadroda görev aldı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne atandı.

Üniversite tarafından gönderildiği “All Africa Leprosy and Rehabilitation Training Centre, Addis Ababa, Ethiopia, AFRICA’ da “Paralitik Ekstremite ve Rekonstrüktif Lepra Cerrahisi” eğitimi gördü.

Kendi imkanları ile gittiği “Faculte de medicine, Institut de Recherches Chirurgicales, C.H.U., Brabois, Nancy, FRANCE” da Mikrocerrahi Eğitimi ;

Aynı tarihler arasında; “Hospital Jeanne-d’Arc, Service de Chirurgie D, Plastique et Reconstructive, Nancy, FRANCE” de El Cerrahisi eğitimi gördü.

“Columbia University in The New York, The Department of Orthopaedic Surgery/Hand of, The Collage of Physicians and Surgeons at The Presbyterian Hospital, AMERICA” da bir yıl süreyle çalışarak El Cerrahisi eğitimi gördü.

Aynı tarihler arasında; “Columbia-Presbyterian Medical Centre” de bir yıl süren Eksperimental Mikrocerrahi çalışmalarına katıldı.

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesindeki görevine tekrar başladı; Pastör Fransız Hastanesi El ve Mikrocerrahi Merkezi’ndeki acil ekip şefliği görevini part-time olarak sürdürdü.

Üniversite Doçenti oldu.

İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki görevi ile birlikte Amerikan Hastanesi El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Departmanında Acil Ekip Şefi olarak çalışmalarına devam etti.

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi AD, El Cerrahisi Bilim Dalında “Üniversite Doçenti” kadrosu ile göreve başladı.

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi AD, El Cerrahisi Bilim Dalı’nda “Profesör” oldu.

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi El Cerrahisi Bilim Dalı Başkanlığına atandı.

Amerikan Hastanesi El ve Mikrocerrahi Departman Şefliğine atandı.


Halen, Üniversitedeki görevine “Kısmi Statüde” devam etmektedir.


Türk Cerrahi Derneği, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, International Federation of Societies for Surgery of the Hand, American Societies for Surgery of the Hand, Federation of Europian Societies for Surgery of the Hand, American Societies for Reconstructive Microsurgery, Federation of Europian Societies for Microsurgery (Dernekleri) üyesi; Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği’nin Kurucu Başkanı (1989-2004) olan Prof.Dr.Türker Özkan evli ve bir çocuk (Göğüs Cerrahisi Uzmanı) babasıdır.


turker.ozkan@istanbul.edu.tr